piątek, 16 kwietnia 2021

Grupa 0 a i 0 b podczas nauki zdalnej realizowały temat „Wiosna na wsi”. W trakcie zajęć dzieci poznawały m.in. zwierzęta hodowane na wsi. Uczniowie wykonali prace plastyczne zgodne z tematyką realizowanych zajęć.